Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
03_Laermgutachten_.jpg

Opinie dot. hałasu, pomiary akustyczne

Biuro Inżynieryjne SHN w Chemnitz jest Państwa kompetentnym partnerem w wielu opiniach, takich jak np. ochrona przed imisją hałasu, akustyka budowlana, hałas w miejscu pracy, pomiary akustyczne

Ochrona przed imisją hałasu

 • rozchodzenie się dźwięku i prognozy dot. imisji hałasu, plany dot. zmniejszenia hałasu
 • hałas przemysłowy wg ustawy federalnej dot. ochrony przed imisją hałasu
 • hałas komunikacyjny
 • hałas generowany przez ośrodki rekreacyjne, hałas generowany przez ośrodki sportowe, hałas generowany przez ośrodki strzeleckie
 • akustyka urbanistyczna

Akustyka budowlana

 • budowlana izolacja dźwiękowa
 • poświadczenia dot. izolacji dźwiękowej spełniające wymagania kontroli
 • planowanie zwiększonych wymagań akustycznych

Hałas w miejscu pracy

 • imisja hałasu i ekspozycja na hałas w miejscu pracy
 • planowanie działań zmniejszających hałas
 • obliczenia dot. rozchodzenia się dźwięku
 • planowanie akustyki pomieszczeń biurowych

Pomiary akustyczne

 • pomiary emisji i imisji hałasu
 • pomiary obciążenia wstępnego w porze dziennej i nocnej
 • ustalanie poziomu mocy akustycznej maszyn i agregatów
 • pomiar i ustalanie poziomu powierzchni-obwiedni

Do realizacji naszych zadań wykorzystujemy najnowocześniejsze urządzenia techniki pomiarowej i rozwiązania informatyczne.