03_Laermgutachten_.jpg

Opinie dot. hałasu, pomiary akustyczne

Biuro Inżynieryjne SHN w Chemnitz jest Państwa kompetentnym partnerem w wielu opiniach, takich jak np. ochrona przed imisją hałasu, akustyka budowlana, hałas w miejscu pracy, pomiary akustyczne

Ochrona przed imisją hałasu

 • rozchodzenie się dźwięku i prognozy dot. imisji hałasu, plany dot. zmniejszenia hałasu
 • hałas przemysłowy wg ustawy federalnej dot. ochrony przed imisją hałasu
 • hałas komunikacyjny
 • hałas generowany przez ośrodki rekreacyjne, hałas generowany przez ośrodki sportowe, hałas generowany przez ośrodki strzeleckie
 • akustyka urbanistyczna

Akustyka budowlana

 • budowlana izolacja dźwiękowa
 • poświadczenia dot. izolacji dźwiękowej spełniające wymagania kontroli
 • planowanie zwiększonych wymagań akustycznych

Hałas w miejscu pracy

 • imisja hałasu i ekspozycja na hałas w miejscu pracy
 • planowanie działań zmniejszających hałas
 • obliczenia dot. rozchodzenia się dźwięku
 • planowanie akustyki pomieszczeń biurowych

Pomiary akustyczne

 • pomiary emisji i imisji hałasu
 • pomiary obciążenia wstępnego w porze dziennej i nocnej
 • ustalanie poziomu mocy akustycznej maszyn i agregatów
 • pomiar i ustalanie poziomu powierzchni-obwiedni

Do realizacji naszych zadań wykorzystujemy najnowocześniejsze urządzenia techniki pomiarowej i rozwiązania informatyczne.