09_Beratung_.jpg

Szkolenia, wykłady i seminaria

Biuro inżynierów SHN w Chemnitz jest kompetentnym partnerem w szkoleniach, wykładach i seminariach w Państwa przedsiębiorstwie i w ramach studiów na uczelniach wyższych.


Wykłady i seminaria dla przedsiębiorstw i organizacji (kwalifikacje dla dorosłych)

Oferujemy wykłady i seminaria dla przedsiębiorstw i organizacji. Rezygnujemy przy tym świadomie z zajęć frontalnych. Nasi referenci opracowują wraz z Państwa pracownikami treści wykładów z zastosowaniem różnych mediów. Dzięki demonstracji instrumentów pomiarowych i przykładach przypadków wykłady są skonstruowane w przyjemny i interesujący sposób. Tematy jak ochrona środowiska, utrzymanie czystego powietrza, oczyszczanie spaleń, ochrona pracy, pożarowa i przeciwwybuchowa oraz wiele innych ilustrowane są przykładami z praktyki.

Uczestnicy otrzymują na koniec wykładu wydruk folii, żeby móc aktywnie uczestniczyć w seminarium i w razie potrzeby samodzielnie powtórzyć wybrane aspekty.

Na przedpolu dalszego kształcenia uzgadniamy z Państwem szczegółowo treści, metody, cele oraz uczestników. Nasi referencji przychodzą do Państwa, wszystkie folie przeglądane są z wyprzedzeniem.

Wykłady w ramach studiów inżynierskich

Oferujemy Państwu wykłady w dziedzinach: ochrona środowiska (Federalna ustawa o ochronie przed immisją), bezpieczeństwo instalacji (Wytyczna maszynowa, Rozporządzenie i bezpieczeństwie w zakładach) i utrzymanie czystego powietrza (emisje, immisje, możliwości pierwotnego i wtórnego zmniejszenia emisji, urządzenia do oczyszczania spalin).

Nasze wykłady i seminaria są zorientowane na specjalne wytyczne zleceniodawcy / katedry lub uczelni. Szkolenie przygotowywane jest jako seminarium (dialog, wymiana wspólnie opracowanych treści oraz folie z podsumowaniem). Treści nauczania opracowywane są wspólnie w formie tablic. Na koniec każdej godziny seminarium przeprowadza się podsumowanie. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w małych grupach, przy czym wyniki przedstawiane są każdorazowo przez przedstawiciela grupy.