Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
09_Beratung_.jpg

Szkolenia, wykłady i seminaria

Biuro inżynierów SHN w Chemnitz jest kompetentnym partnerem w szkoleniach, wykładach i seminariach w Państwa przedsiębiorstwie i w ramach studiów na uczelniach wyższych.


Wykłady i seminaria dla przedsiębiorstw i organizacji (kwalifikacje dla dorosłych)

Oferujemy wykłady i seminaria dla przedsiębiorstw i organizacji. Rezygnujemy przy tym świadomie z zajęć frontalnych. Nasi referenci opracowują wraz z Państwa pracownikami treści wykładów z zastosowaniem różnych mediów. Dzięki demonstracji instrumentów pomiarowych i przykładach przypadków wykłady są skonstruowane w przyjemny i interesujący sposób. Tematy jak ochrona środowiska, utrzymanie czystego powietrza, oczyszczanie spaleń, ochrona pracy, pożarowa i przeciwwybuchowa oraz wiele innych ilustrowane są przykładami z praktyki.

Uczestnicy otrzymują na koniec wykładu wydruk folii, żeby móc aktywnie uczestniczyć w seminarium i w razie potrzeby samodzielnie powtórzyć wybrane aspekty.

Na przedpolu dalszego kształcenia uzgadniamy z Państwem szczegółowo treści, metody, cele oraz uczestników. Nasi referencji przychodzą do Państwa, wszystkie folie przeglądane są z wyprzedzeniem.

Wykłady w ramach studiów inżynierskich

Oferujemy Państwu wykłady w dziedzinach: ochrona środowiska (Federalna ustawa o ochronie przed immisją), bezpieczeństwo instalacji (Wytyczna maszynowa, Rozporządzenie i bezpieczeństwie w zakładach) i utrzymanie czystego powietrza (emisje, immisje, możliwości pierwotnego i wtórnego zmniejszenia emisji, urządzenia do oczyszczania spalin).

Nasze wykłady i seminaria są zorientowane na specjalne wytyczne zleceniodawcy / katedry lub uczelni. Szkolenie przygotowywane jest jako seminarium (dialog, wymiana wspólnie opracowanych treści oraz folie z podsumowaniem). Treści nauczania opracowywane są wspólnie w formie tablic. Na koniec każdej godziny seminarium przeprowadza się podsumowanie. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w małych grupach, przy czym wyniki przedstawiane są każdorazowo przez przedstawiciela grupy.