Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds

Spektrum działania

 • Oceny wykonalności , ekspertyzy pod kątem uzyskiwania urzędowej akceptacji – zgody, na planowane przedsięwzięcie
 • Studia projektowe dla przedsięwzięć zlokalizowanych na nowych terenach jak również przekwalifikowywanie istniejących obiektów ( analizy , studia wykonalności )
 • Tworzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na realizację zadania , uczestnictwo w procesie jej uzyskiwania
 • Tworzenie i kompletowanie dokumentacji zgodnie z prawem budowlanym i prawem krajowym
 • Tworzenie dokumentacji wykonawczej i nadzór budowlany
 • Prognozowanie emisji substancji szkodliwych i zapachów ( dr Krauß jest przysięgłym ekspertem w tym zakresie )
 • Wyjaśnienia na temat emisji
 • Raporty na temat stanu BHP
 • Analizy stanu technicznego firmy w porównaniu do stanu rynku
 • Badania i ekspertyzy wpływu na środowisko naturalne
 • Tworzenie bilansu odpadów i koncepcji gospodarki odpadami
 • Ekspertyzy w kwestiach spornych na temat uciążliwości powodowanej materiałami szkodliwymi np. w pomieszczeniach
 • Raporty na temat stanu BHP
  • pożarem wg DIN 14096 cz. A- C
  • ochrony ppoż. wg DIN 1495
  • planów dróg ewakuacyjnych i ucieczkowych
 • Wykonywanie poświadczeń na temat ochrony ppoż. także zgodnie z przepisami niemieckimi
 • Wykonywanie bilansu rozpuszczalników i redukcji ich zużycia
 • Wykonywanie wniosków o środki pomocowe
 • Doradztwo w tematach bezpieczeństwa pracy
 • Koordynacja działań BHP na budowach
 • Poświadczenia w zakresie przewodnictwa cieplnego i dokumentacje w zakresie zapobiegania eksplozjom
 • Wprowadzanie systemów zarządzania DIN ISO 9000; DIN ISO 14000 i EMAS
 • Dokumentacja zakładowa , plany , stan istniejący itp.
 • Doradztwo w przemyśle samochodowym