08_Umweltmanagement.jpg

Rolnictwo/Żywności

To jedynie część z naszych wybranych referencji. Wyczerpującą listę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w języku angielskim i niemieckim.

AgroNet GmbH (sp. z o.o.)

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) włącznie z ekspertyzą ppoż i zapachu oraz poziomu hałasu, wniosek zgodnie z § 16 Federalnej Ustawy o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) i deklaracja emisji dla ponad 15 biogazowni

Pforzheimer Strasse 17
01189 Dresden
agronet gmbh 831

Bio S Biogas Zachódnia Saksonia GmbH (sp. z o.o.)

 • Projekt zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) i wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę dla biogazowni i bloku elektrociepłowniczego

Tuchmachergasse 1
04668 Grimma
bios westsachsen 882

biogasfarm projekt gmbh 876

Farma hodowlana Agrozuchtfarm Breitenau e. G. (stow. zarejestrowane)

 • Koncepcja rozszerzenia dla gospodarstwa hodowli bydła
 • Projekt zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) włącznie z ekspertyzą i ppoż gospodarstwa hodowli bydła i biogazowni
 • Przetarg na gospodarstwo hodowli bydła i biogazownię

Strasse des Friedens 90
09569 Oederan
agrozuchtfarm breitenau 877

MKH Agrar Produkte GmbH (sp. z o.o.)

 • Zgłoszenie § 15 dla biogazowni
 • Deklaracja dotycząca emisji dla bloku elektrociepłowni jako części biogazowni

Kamenzer Strasse 85
02997 Wittichenau

Osterland Agrar GmbH (sp. z o.o.)

 • Ekspertyza o zapachu i amoniaku oraz wniosek zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) § 16 / zgłoszenie § 15 i deklaracja dotycząca emisji dla biogazowni

Schaefereiweg 7
04654 Frohburg
osterland agrar 857

Przedsiębiorstwo agrarne „Lommatzscher Pflege“ e. G. (stow. zarejestrowane)

 • Ekspertyza dotycząca zapachu, amoniaku i poziomu hałasu dla biogazowni

Barmenitz 1
01623 Lommatzsch
agrarunternehmen lommatzscher pflege eg 825

Schröder + Eckert GbR (s. c.)

 • Projekt zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) włącznie z ekspertyzą i ppoż dla zmiany fermy hodowlanej dla trzody chlewnej
 • Koncepcja wykonalności biogazowni
 • Deklaracja dotycząca emisji dla fermy hodowlanej trzody chlewnej

Lehngerichtsweg 9
09575 Grosswaltersdorf
schroeder 861

Towarzystwo agrarne Agrargenossenschaft Neuzelle e. G. (stow. zarejestrowane)

 • Dokumentacja projektowa zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) dla budowy nowej tuczarni trzody chlewnej i instalacji biogazu włącznie z prognozą immisji dla zapachu, azotu, amoniaku i pyłu, ekspertyza poziomu hałasu, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, koncepcja ppoż

Lindenpark 1
15898 Neuzelle
neuzelle 3872

van der Velde Agar GmbH (sp. z o.o.)

 • Projekt budowlany zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) i zgodnie z krajowym prawem budowlanym dla postawienia i eksploatacji biogazowni wraz z dokumentacją do wniosku, ekspertyzą lokalizacji, bilansem substancji odżywczych, ekspertyza emisji i immisji zapachów, amoniaku, hałasu, ppoż i ochrony wybuchowej

Am Bruchtor 20 d
39345 Gross Boernecke