01_Energie.jpg

Produkcja ciepła / energia, kamień / gleba / szkło, stal / żelazo / inne metale

To jedynie część z naszych wybranych referencji. Wyczerpującą listę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w języku angielskim i niemieckim.

ACTech GmbH (sp. z o.o.)

 • Koncepcja, współpraca przy projekcie budowlanym, przetarg oraz współpraca przy udzielaniu zamówienia oraz monitorowaniu rozruchu termicznej instalacji do oczyszczania spalin
 • Plan zabudowy dla przyszłej rozbudowy firmy i mocy przerobowych
 • Projekt budowlany zgodnie z krajowym prawem budowlanym dla zwiększenia przepływów substancji z raportem środowiskowym o emisjach

Halsbruecker Strasse 51
09599 Freiberg
actech 02 1509

AICAN

 • Projekt budowlany zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) włącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, ekspertyzą poziomu hałasu, pyłu i zapachu, koncepcją ochrony ppoż, zgłoszenie zgodnie z Saksońskim rozporządzeniem o instalacjach (niem. SächsVAwS)

Weesensteiner Strasse 2
01809 Dohna
aiican 3824

ALUFIN GmbH (sp. z o.o.) Tabularoxid

 • Projekt budowlany zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) dla instalacji do spalania materiału ognioodpornego z tlenku aluminium (włącznie z procesem spalania, rozdrabnianiem, klasyfikacją), ekspertyza pyłu i poziomu hałasu, dokumentacja do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, koncepcja ochrony ppoż
 • Bieżąca dokumentacja powykonawcza
 • Plany dróg ewakuacyjnych i ratunkowych
 • Plany ppoż
 • Deklaracja o emisjach

Strasse der Einheit 18
06179 Teutschenthal
alufin gmbh tabularoxid 1806

BGA Eichstädt GmbH (sp. z o.o.)

 • Dokumenty do wniosku zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BmSchG) dla instalacji biogazu włącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę
 • Ekspertyza substancji zanieczyszczających powietrze
 • Ekspertyza poziomu hałasu

Am Eichring 13
16727 Oberkraemer

Huta żelaza Ortrander Eisenhütte GmbH (sp. z o.o.)

 • Projekt budowlany zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) dla różnych poziomów budowy (nowa budowa: wykańczalnia, huta, przygotowywanie masy formierskiej, szlifiernia i wysyłka)
 • Ekspertyza obliczeń wysokości komina, obliczenia emisji, obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powierza, prognozy poziomu hałasu, koncepcja ppoż, ocena zagrożenia wybuchem

Koenigsbruecker Strasse 10-12
01990 Ortrand
ortrander eisenhuette gmbh 1888

Märker Kalk GmbH (sp. z o.o.)

Weiherstrasse 8
89134 Blaustein

Oskar- Maerker- Strasse 24
86655 Harburg

 • Współpraca przy projekcie budowlanym w sprawie wykonania obiektu do składowania ciekłych paliw zastępczych (koncepcja, projekt budowlany, raport dotyczący bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem o awariach, przetarg, nadzór budowlany i dokumentacja)

Oskar- Maerker- Strasse 24
86655 Harburg

 • Projekt budowlany dotyczący składowania i obrotu płynnymi paliwami zastępczymi
aa maerker 1664

Niemieckie kompresory do systemów klimatyzacji sp. z o.o.(TD Deutsche Klimakompressor GmbH )

 • Projekt budowlany zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) dla nowej budowy fabryki włącznie ze wszystkimi wymaganymi ekspertyzami
 • Deklaracja o emisjach, PPTR i przejęcie obowiązków pełnomocnika ds. immisji

Weisser Strasse 6
02994 Bernsdorf
tddk 1921

Odlewnia i producent form szklanych sp. z o.o.(Gießerei und Glasformenbau Radeberg GmbH )

 • Koncepcje procesowo-techniczne i budowlane dla wykańczalni, rdzeniarni, budowy modeli
 • Projekt budowlany zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) włącznie z ekspertyzą ppoż, poziomu hałasu, ochrony przed wybuchem, obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi dla wód i składowania ich
 • Planowanie wykonawcze, przetarg, nadzór budowlany, dokumentacja i deklaracja o emisjach

Heinrich- Glaeser- Strasse 1
01454 Radeberg
giesserei und glasformenbau radeberg gmbh 1843

Odlewnia Jürgens Gießerei GmbH & Co. KG (sp. z o.o. sp. k)

 • Projekt budowlany zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami (niem. BlmSchG) dla centrum logistycznego jako obiektu związanego z zarządzaniem odlewnią z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, koncepcją ppoż, ekspertyzą poziomu hałasu
 • Projekt budowlany rozszerzenia wydajności obiektu i czasów pracy z rozszerzeniem budowlanym
 • Doradztwo w sprawie obchodzenia się z rozpuszczalnikami

Loensstrasse 15
48282 Emsdetten
juergens 1584

Przedsiębiorstwa miejskie Stadtwerke Annaberg Buchholz Energie AG (SA)

 • Projekt budowlany dotyczący integracji bloków energetycznych BHKW w elektrociepłownię z ekspertyzą poziomu hałasu

Robert-Schuhmann-Strasse 1
09456 Annaberg-Buchholz
stadtwerke annaberg b 1909