Wyposażenie techniczne

Hardware

 • 4 nowoczesnych serwerów do aplikacij danych, internetówych, Exchange i BlackBerry
 • Bezpieczny dostęp do systemy z laptopów za pomocą centralnego serwera
 • miejsc pracy sprawozdawcą wyposażone z technologiej Quad-Core i 2 monitoramy
 • mobilne stacje robocze wysokiej jakości dlia inżynierów-projektantew (notebooki)
 • 2 potężnych kolornych plotera przez Hewlett Packard (format A0)
 • 2 duże kopiarki / drukarki z funkciej skanowania i faksu produkcji firm Ricoh i Xerox
 • Faks
 • Szerokopasmowy dostęp do internetu we wszystkich miejscach pracy
 • cyfrowa telefonia na wszystkich stałych miejscach pracy (poprzez serweru telefonicznego bezpośrednio w budynku naszej firmy)
 • zewnętrzna systema backupu danych
 • Przyrządy do pomiaru hałasu (skalibrowany), temperatury, natężenia przepływu (anemometry), fotometry, instrumenty do zbierania informacji (cyfrowe statyczne i dynamiczne) w celu oceny poziomu zagrożenia

Software

 • AutoCAD Civil 3D 2018
 • AutoCAD P&ID 2018
 • AutoCAD MEP 2018
 • AutoCAD 2018
 • Office Professional
 • Soundplan 6.5
 • LASAT3.3, AUSTAL2000
 • Środowisko online
 • Windows Server 2008 R2 Exchange 2010
 • System operacyjny Windows XP